Työkalut

Yritystoiminnan perusasiat ovat samat yrityksen toimialasta riippumatta.

SrR-Yrityspalvelulla on laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen ja talouteen.

Toimivan ja aloittavan yrityksen tulossuunnitelma:

T1 Investointisuunnitelma

T2 Tulossuunnitelma

T3 Tase

T4 Rahoitussuunnitelma

T5 Kassavirtalaskelma

T7 Lainasuunnitelma

Rahoitussuunnitteluohjelma

Investoinnin kannattavuuden tarkastelu

Hinnoitteluohjelma tuotannollisille- ja palvelualanyrityksille.