Palvelut

Liikkeenjohto

 • Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Talouden ja tuottavuuden parantaminen
 • Liiketoiminnan uudistaminen muutostilanteissa
 • Rahoituslaskelmat ja hakemukset
 • Investointien kannattavuustarkastelu
 • Uuden liiketoiminnan oston kannattavuustarkastelu
 • Kokeilu- ja perustamisrahahakemukset
 • Arvonmääritykset
 • Sparraus

Alkavat yrittäjä

 • Yrityksen perustaminen
 • Yrityksen rahoitus
 • Yrityksen tai liiketoiminnan oston kannattavuuden tarkastelu
 • Sparraus

Hankkeet

 • Yritysryhmähankkeet (hankesuunnittelu ja rahoitushakemus)
 • Yleiset kehittämishankkeet (kunnat, yhdistykset)
 • Hankekoordinointi